Przejdź do treści
wydarzenie dziennikarzy przyszłości

Konferencja Media Przyszłości 2022

Wypełniony licznymi spotkaniami, inspirującymi dyskusjami oraz niezwykle ciekawymi warsztatami i panelami dyskusyjnymi dzień – tak wyglądała pierwsza, wyjątkowa edycja Konferencji Media Przyszłości!

Pierwsza edycja wydarzenia organizowana przez Fundację Media Przyszłości miała miejsce 28 października 2022 roku w warszawskiej Meta Przestrzeni. Do Stolicy kraju przyciągnęła aż 60 aspirujących dziennikarek i dziennikarzy młodego pokolenia, wyłonionych z blisko 200 aplikacji. Konferencja pozwoliła adeptom żurnalistyki na aktywne uczestnictwo w dwóch wyczerpujących panelach dyskusyjnych oraz aż trzech sesjom warsztatowym

Wydarzenie rozpoczęła dyskusja poświęcona funkcjonowaniu mediów w trakcie światowych kryzysów. Tatiana Kolesnychenko, Ołeh Biłecki oraz Patryk Michalski na podstawie swoich doświadczeń z relacjonowania wojny w Ukrainie dla TVN24 oraz Wirtualnej Polski przybliżyli specyfikę pracy korespondenta konfliktów zbrojnych. Po panelu, który w głównej mierze miał wymiar teoretyczny, nastąpiła seria prelekcji.

Warsztaty stanowiły zestaw praktycznej wiedzy, gdzie korzystając z doświadczenia speakerów oraz analizy wybranych przykładów mogli rozwinąć swoje umiejętności oraz poszerzyć dotychczasową wiedzę w interesujących ich dziedzinach.

W ciągu całego dnia młodzi pasjonaci dziennikarstwa:

• poznawali podstawy sztuki przeprowadzania wywiadu, o których opowiadał Michał Płociński

• uczestniczyli w dyskusji z Justyną Suchecką na temat dziennikarstwa specjalistycznego, 

• słuchali Zofii Wanat opowiadającej o specyfice pracy w międzynarodowej redakcji, 

• odkrywali, wraz z Patrykiem Słowikiem, ciemne i jasne strony dziennikarstwa śledczego, 

• rozmawiali z Radomirem Witem o specyfice pracy reportera informacyjnego, 

• a także zgłębiali wraz z Jakubem Dymkiem zagadnienie „subskrypcyjnego” dziennikarstwa.

Wydarzenie zakończył panel dyskusyjny poświęcony głównemu tematowi wydarzenia – mediom przyszłości. O ich dynamicznym rozwoju oraz o ciągłych zmianach w nich zachodzących rozmawiali  Anna Górnicka (redaktorka naczelna outride.rs) i (z-ca redaktora naczelnego Polityka.pl) Łukasz Lipiński.

Konferencja Media Przyszłości to nie tylko wykłady. W przerwach między warsztatami uczestnicy mieli  niepowtarzalną okazję porozmawiać z prelegentami otwartymi na wszystkie pytania, a także ze sobą – innymi uczniami lub studentami, którzy rozważają w przyszłości karierę dziennikarską. 

Zobacz krótki film podsumowujący Wydarzenie tutaj.

JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY MEDIA PRZYSZŁOŚCI?

Fundacja Media Przyszłości powstała na początku 2022 roku. Została założona przez osoby, którym wartości społeczeństwa obywatelskiego i idee niezależnego i uczciwego dziennikarstwa są niezwykle bliskie. 

Za cel stawiamy sobie edukację medialną, wsparcie i promocję ideałów rzetelnego dziennikarstwa oraz zainteresowania medialną ścieżką kariery. Liczne działania fundacji na rzecz młodego pokolenia zaowocowały Konferencją Media Przyszłości.