Przejdź do treści
Home » POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Postanowienia Ogólne
 1. Administratorem danych jest Fundacja Media Przyszłości (ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa; NIP: 5252900183, REGON: 521501807). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzach na stronie oraz wszystkie wysyłane wiadomości e-mail są traktowane jako poufne i nie są̨ widoczne dla osób nieuprawnionych.
§ 2. Administrator Danych
 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz konto na naszej stronie, o ile zdecydowałeś się na ich podanie, to przetwarzamy Twoje dane jak: pseudonim, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. Dane te zbierane i przetwarzane są w celu realizacji usługi komentarzy w serwisie.
 2. Usługodawca jest administratorem osób zapisanych na newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są̨:
  a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
  b) zgodnie z wdrożoną̨ Polityką Prywatności;
  c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną;
  d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną̨ przez Ciebie, jeśli zapisałeś́ się na newsletter,
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@mediaprzyszlosci.org
 6. Usuniecie danych osobowych może nastąpić́ na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
§ 3. Wiadomości poufne
 1. Dane osobowe podawane w formularzach na stronie oraz wszystkie wysyłane do nas wiadomości e-mail są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 2. Treść wiadomości e-mail oraz dane przekazywane w formularzach mogą być przekazane do członka Redakcji zajmującego się danym zagadnieniem.
§ 4.Komentarze i dane publiczne
 1. Dane osobowe i treść podawane w komentarzach do artykułów są dostępne publicznie.
 2. Komentarze są moderowane, zarówno ręcznie jak i automatycznie. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarzy, które łamią zasady kulturalnej dyskusji lub noszą znamiona czynu zabronionego. Usunięcie komentarza przez moderatora nie jest równoznaczne z całkowitym usunięciem danych.
§ 5. Pliki cookies
 1. Witryna https://www.mediaprzyszlosci.org używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą̨ adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować́ najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz „Kongresów” w celu optymalizacji działań́.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 5. pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 6. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć́ w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 7. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
 8. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarzadzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
§ 6. Pozostałe informacje

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę̨. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Klauzula RODO

1.   Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Media Przyszłości z siedzibą przy ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, zwana dalej Fundacją.

2.   Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w Konferencji Media Przyszłości komunikowania się w celu organizacji Konferencji Media Przyszłości, udokumentowania jej przebiegu oraz przesyłania, także w przyszłości, informacji o konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO[1].

3.   Okres przetwarzania danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe w związku z udziałem w Konferencji Media Przyszłości będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdawczej Konferencji Media Przyszłości przez Fundację.

5.   Odbiorcy danych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, w tym zaangażowanych w organizację lub obsługę Konferencji.

6.   Prawa związane z przetwarzaniem

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

7.   Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze  zm.